Politikker

Kvalitet, miljø & samfundsansvar

I LogiCon-Nordic har vi formuleret en kvalitets- og miljøpolitik, som understøtter vores mission om at være vore kunders foretrukne samarbejdspartner, når det drejer sig om logistiske koncept løsninger på vore fire produktområder, emballage, beklædning, hygiejne og knive/håndværktøj. Vi lægger endvidere vægt på, at kvalitets- og miljøpolitikken understøtter, og medvirker til at udfylde, vort valg af UN Global Compact som udgangspunkt for vort arbejde med samfundsansvar.

Vi tilstræber, at kvalitet i vores virksomhed betyder, at vi hele tiden overgår vore kunders forventninger – såvel i kvaliteten af de leverede produkter som i de anvendte logistik løsninger.Ved at lade muligheden for at forbedre miljøet være en naturlig del af vore overvejelser og beslutninger om valg af produkter og logistik løsninger ønsker vi at yde vort bidrag til eftertiden – og vore kunders konkurrenceevne i nutiden.

Vi ønsker at bidrage med kvalitet overalt i vores virksomhed. I en åben dialog med myndighederne sætter vi os ind i – og tilsikrer – at vore produkter til enhver tid overholder gældende lovgivning. Gennem velbeskrevne og dokumenterede produkter, og ved valg af optimale logistik løsninger, opnår vi denne sikkerhed – og tillige, at vore kunders forventninger opfyldes og overgås.

Fødevaresikkerhed er det højest prioriterede hensyn i alle dele af vores virksomhed, men som borgere i et globalt samfund tilstræber vi også at levere bæredygtige produkter og løsninger, der bidrager til energibesparelser, bedre arbejdsmiljø, højere produktivitet og reduktion af affald i værdikæden. Dette er tillige en vigtig del af vores kvalitetsforståelse.

Med udgangspunkt i lovgivning, vore kunders behov samt den løbende teknologiske udvikling, samarbejder vi med vore kunder og leverandører om at sikre løbende optimeringer og forbedringer – også ved udvikling – og valg af mindre miljøbelastende produkter og løsninger. Vi tilstræber at medvirke til brug af færre ressourcer og råvarer, brug af mindre energi og udvikling af genanvendelige produkter. Gennem systematisk opsamling og registrering af vore kunders oplevelse af vore produkter og ydelser, søger vi således at igangsætte aktiviteter, der tilstræber en konstant positiv indflydelse på vores leverede kvalitet og vore produkters miljøbelastning.

 

CSR

I LogiCon-Nordic har vi valgt at benytte UN Global Compact som udgangspunkt for vores arbejde med samfundsansvar.
UN Global Compact omfatter 10 principper for organisationers samfundsansvar, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Styrken i Global Compact er, at den er universel og dermed udgør en fælles referenceramme for organisationer på tværs af landegrænser.

Global Compact er i fin tråd med LogiCons tilgang til arbejde med samfundsansvar, da fokus er på, hvordan virksomheder kan igangsætte og vedligeholde en proces og indenfor de områder, hvor de kan udøve indflydelse, støtte op om grundlæggende værdier omkring menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi har derfor gjort Global Compacts 10 principper til en fast del af vores proces omkring udvælgelse af produkter og leverandører og til en fast del af vore aftaler med leverandører.

VI har herudover i vore politikker for kvalitet og miljø lagt vægt på, at disse skal understøtte, og medvirke til at udfylde, vort valg af UN Global Compact.

De ti principper i UN Global Compact
Virksomheder bør:
Menneskerettigheder
1. støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne
Arbejdstagerrettigheder
3. opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold
Miljø
7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
Anti-korruption
10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 

Persondataloven

Logicon Nordic A/S opsamler de personlige oplysninger du har afgivet til os. Disse kan indeholde titel, navn, firmanavn, adresse, postnummer, e-mail og interesser, samt oplysninger om ordrer og andre data som er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor dig.

Informationer som du afgiver til Logicon:
Du kan afgive personlige oplysninger til Logicon når du opretter en brugerkonto eller foretager et køb I vores webshop, tilmelder dig vores nyhedsbrev, kontakter os via telefon eller i forbindelse med et besøg fra vores konsulenter m.m.

Når du besøger vores webside:
For at kunne give dig en relevant brugeroplevelse når du besøger vores webside opsamler vi date om dit besøg. Dette kan indeholde informationer om hvilke link du klikker på eller hvilke produkter du kigger på samt information om din generelle færden og køb på siden.

Brug af vores e-mail marketing service:
For at kunne fastslå effektiviteten af vores kampagner og annoncering opsamler vi data om din interaktion med vores nyhedsbreve. Dette inkluderer oplysninger omkring åbning af mailen, hvilket links der er klikket samt hvilken information du har vist interesse for.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Logicon, skal du rette henvendelse på mail@logn.dk eller telefon +45 76 34 28 32. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@logn.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.