DET UDVIDEDE PRODUCENTANSVAR

LogiCon Nordic A/S følger udviklingen omkring indførelsen af det udvidede producentansvar, som træder i kraft d. 1.7.2025. Her følger status pr. 1.2.2024.

Alle virksomheder, der importerer eller bruger emballage, får med indførelsen af producentansvaret for emballage det juridiske, økonomiske og praktiske ansvar for håndtering af deres emballageaffald – herunder indsamling, sortering og behandling.

Det vil sige, at alle virksomheder, som sætter emballage på det danske marked, får ansvaret for emballagen i hele dens livscyklus – også efter emballagen er tom og affaldssorteret af forbrugeren.

Alle virksomheder, der er omfattet af producentansvaret, skal registrere sig hos Dansk Producentansvar (DPA) i perioden 1. april til 31. august 2024. 

Der skal samtidig indberettes et estimat af de forventede emballagemængder og vælges den ønskede kollektivordning.

Hvad skal registreres og indrapporteres i 2024? Virksomheden skal registrere sig selv og indberette oplysninger om den forventede mængde markedsført emballage i 2024. 

Der skal i første omgang indberettes i kilo for mængderne af hhv. erhvervsemballage og husholdningsemballage. Det betyder rent praktisk, at der skal gives det bedste bud på, om den emballage, der sættes på markedet, ender i husholdnings- eller i erhvervsaffald – det vil sige, om det ender hos en privat forbruger (B2C) eller hos en virksomhed (B2B).

Emballagemængderne skal desuden indberettes på følgende fraktioner:

  • papir
  • pap
  • plast
  • glas
  • metal
  • aluminium
  • mad- og drikkevarekartoner
  • træ